-

 
Velkommen til Tromsø Skipperforening

Tromsø Skipperforening er en faglig og sosial sammenslutning av sjøkapteiner i Tromsø og omegn. Den ærverdige foreningen ble stiftet 30.januar 1879.
Vi jobber nå med våre web-sider slik at du både kan finne interessant historie, vedtekter og aktiviteter i foreningen. 
 
Bilde over: F/F Helmer Hanssen blant Nordøstgrønlands isfjellSARiNOR 2


SARiNOR2 endelig rapport og handlingsplan er klar. Du kan laste ned fra linken under.

Maritimt Forum ønsker også invitere partnerskapet og bidragsytere til ett kort seminar. Mer informasjon finner du i dokument under.
Kystvaktas plassering og tilhørighet

Tromsø Skipperforening ser med bekymring på Forsvarssjefens fagmilitære råd og deres forslag om å flytte Kystvakta fra Sortland til Bergen. Leder i Tromsø Skipperforening har på vegne av foreningen skrevet et innlegg i avisen I Tromsø. Les hele artikkelen her.


Minnesmerke
 
Fangst- og fiskermonumentet, Stortorget i Tromsø. Til minne om fangstfolk og fiskere som er omkommet på ishavet.(Sivert Donali, 1984) Dette monumentet reist til minne om fangstfolk og fiskere som er omkommet på ishavet. Monumentet er plassert på Stortorget i Tromsø, som sammen med havna var et naturlig møtested for disse folkene. Herfra dro de ut til sitt farefylte yrke, noen for aldri mer å vende tilbake.
Disse menneskene la grunnlaget for byens vekst og trivsel. Idéen til monumentet ble til i 1952. I løpet av én vinter omkom over 100 mann på havet, herav nærmere 80 fangstfolk. Monumentet ble reist for å hedre disse havets slitere. Tromsø Skipperforening var en stor pådriver til å få dette monumentet reist. 
Aktiviteter i foreningen 
 
Du kan nå følge med her på våre websider når og hvilke aktiviteter foreningen arrangerer gjennom året. Trykk på linken for å åpne siden: Aktiviteter
 

Neste aktivitet:

Medlemsmøte

Tirsdag 27 februarkl 18.00, Naustet  - årsmøte
Saker til årsmøte må være styre ihende innen 3 uker før møte.

Program:

Sak 1 Årsberetning
Sak 2 Regnskap
Sak 3 Eventuellt
Sak 4 Valg

Kl 20.00 vil det bli servert erter, kjøtt og flesk.

Påmelding til middag innen fredag 23.02.2018:
Mobil Olaf: 476 30 264 eller Dag Einar: 958 90 233

Tirsdag 20 mars 2018, kl 18.00, Naustet  - medlemsmøte

Tirsdag 24 april 2018, kl 18.00, Naustet  - medlemsmøte

Har du ønsker om tema til medlemsmøtene så kan du gjerne meddele oss dette på e-post til: post@tromsøskipperforening.no


Presentasjoner fra medlemsmøte 12.9.17

Gikk du glipp av møtet eller ønsker å se presentasjonene en gang til? Du finner de ved å klikke på denne linken.

 

Jubileumskomiteen fra 1929

Disse herrene hadde som oppgave å arrangere 
50-årsjubileet til Skipperforeningen i 1929. Disse lagde også "Festskriftet" som du kan laste ned fra siden:
En annen komitee:
«Møte i isbjørnklubben ved Kong Karls Land».Du finner oss også på Facebook.