-

Aktiviteter i foreningen

Da er en varm og god sommer over og høsten er over oss allerede. Styret i Skipperforeninga har vedtatt følgende møtedatoer i høst:
     
Aktiviteter 2018

Tirsdag 30 januar kl 18.00, Naustet   - vanlig medlemsmøte

Tirsdag 27 februarkl 18.00, Naustet  - årsmøte
Saker til årsmøte må være styre ihende innen 3 uker før møte

Tirsdag 20 mars 2018, kl 18.00, Naustet  - medlemsmøte

Tirsdag 24 april 2018, kl 18.00, Naustet  - medlemsmøte


Aktiviteter 2017

Tirsdag 31 oktober kl 18 00 i naustet 
Referat fra Maritim forum sitt møte i Tromsø i regi av Tromsø Skipperforening

Du finner presentasjoner ved å klikke på dokumentene under.Aktiviteter 2016


ÅRSFEST/JULEBORD TROMSØ SKIPPERFORENING
Lørdag 3 Desember kl 18 00 i naustet i båthavna.
Der blir som tradisjon tro servert saltkjøtt med tilbehør.
PÅ MELDING INNEN 28.11.2016.Påmelding skjer til :Dag Einar tlf 95890233 Olaf tlf 47630264


Medlemsmøte Tirsdag 29.11.2016 kl 18 00 - naustet i båt havna.
Kjell kjær fikk ikke gjennomført sitt foredrag på siste møte p.g.a manglende data utstyr. Er blitt oppdatert.
Vi prøver på nytt med Kjell Kjær som vil holde foredrag fra sin siste bok ISHAVSFARERNE 1859 - 1909.
Boka inneholder stoff om Tromsø Skipperforening,
og hva de styrte med på den tiden i foreningen.

Kjell Kjær har laget et eget opplegg for foreningen som han har kalt 
ISHAVSFARERNE/PIONERTIDEN/TROMSØ SKIPPERFORENING.

Medlemsmøte Tirsdag 25.10.2016 kl 18 00 - naustet i båt havna.
Kjell Kjær kommer å holder foredrag fra sin siste bok
ISHAVSFARERNE 1859 - 1909. Boka inneholder stoff om Tromsø skipperforening, og hva de styrte med på den tiden i foreningen.
Kjell Kjær har laget et eget opplegg for foreningen som han har kalt
ISHAVSFARERNE/PIONERTIDEN/TROMSØ SKIPPER FORENING.

Medlemsmøte Tirsdag 26.04.2016 kl 18 00 i båthavna.
Erling Johansen vil holde foredrag om kompansering ved boreoperasjoner og utstyr som blir anvendt ved boreoperasjoner.

Innkalling  til ekstra ordinært Årsmøte i båthavna Tirsdag 1 Mars Kl. 19 00

Sak 1
Regnskap gjennomgang

Sak 2
Forslag til endring av tidspunkt for årsfest og avslutning av regnskap.

Sak 3
Forslag : Er det tid for at styret skal få godtgjørelse ved reiser og annet ubekvemt arbeid?
Skal styreleder få honorar, forslag fra styret.

Sak 4
Husk kontingent betaling/adresse for forandring/ny mailadresse og telefonnummer.

MVH
Olaf Eriksen
LederAktiviteter 2015

Tirsdag 24. november kl.1800
Kjetil Enoksen holder foredrag om ofshore og møte med nav. Tema handler om det som kan bli den nye hverdagen for mange av oss. Nedgangen i spesielt offshoremarkedet kan ramme en hver av oss. Kjetil, som har drømmejobben i manges øyne, har opplevd opplag og permittering og ikke minst møtet med NAV. Han har på oppfordring sagt seg villig til og dele den erfaringa med oss.


Årsmøte og årsfest fredag 18 desember 2015
Årsmøte begynner kl 18.00 og årsfesten begynner kl. 20.00.

PÅMELDINGSFRIST: SØNDAG 13 desember 
Påmelding til:
Dag-Einar.Andersen tlf 958 90 233 eller mail dageian@online.no
Bjørn- Eirik Johnsen tlf 918 63 283 eller mail bjorn.Eirik.johnsen@omf-nord.noTirsdag 27 oktober 
Møte med DNV slutt oppfølging av case 4 og 5 i SAR i NORD arbeidet.


Tirsdag 24. november 
Ikke klart hva innhold blir, arbeider med sakene


Fredag 18. desember
Årsmøte


Utførte aktiviteter i 2015

Tirsdag 27. januar kl 18 00 
Møte med kaffe og en god prat.


Tirsdag 24. februar kl 18.00 -
Forsker Jan Sundet ved Havforskningsinstituttet kommer for å dele noen tanker om den nye arten (i våre farvann) snøkrabbe som mange prøver å få rettighet til å fangste på. Jan Sundet er den forsker i Norge som har mest kunnskap om arter som kongekrabbe, snøkrabbe og skjell. Vi husker vel alle skjelleventyret på 80 tallet, det var Jan som kartla mulighetene, men kunne vel vanskelig se for seg den «bonanzaen» det skapte. Kanskje vi kan få han til å se litt tilbake på dette også. Spennende og interessant emne, hvilke muligheter gir dette til flåten, hvem får delta, utbredelse, fangstområder etc.

Som vedtatt på årsmøtet vil kasserer Knut legge fram det endelige regnskapet for 2014.

Håper dere møter opp til en trivelig faglig og sosial aften.


Tirsdag 24. mars 2015
Endring av møte programmet 24 mars, vi utsetter simulator besøket til et senere møte.
Grunnen til dette er at vi har fått forespørsel fra NORUT om å være med på pakke nr 3 i SARINOR.
Dette har vi takket ja til å bidra med synspunkter og svar til rapporten som de har fått i oppgave å utføre.
Yngve Antonsen fra Norut komme i våre lokaler å holde foredrag om pakke nr 3 SØK ( i baretshavet og nord over ).

Han skal holde foredrag, og dele inn i grupper som diskuterer emner, som igjen blir diskutert i plenum.


Tirsdag 28. april 2015
Foredrag i båthamna:
Roy Arne Rotnes sjøtrafikkleder/losoldermann holder innlegg om:

-          Den nye losforskriften

-          Farledsbevisordningen

-          Slepebåtberedskapen nå og fremo


Tirsdag 26. mai 2015
Kobbbekjøtt/Sjømat våravslutning.

Alle møter kan få emne forandring ettersom vi får forslag til styre, og vi får foredragsholdere å stille for oss.
Sender da ut endringsmeldinger.

Tirsdag 29 september
Ingen foredrag dette møte, ny kokt kaffe med en god prat.Utførte aktiviteter i 2014

Tirsdag 30. september kl. 1800
Vi snakker litt om farledsbevis, nye sertifikatkrav, maritim utdanning etc.

Tirsdag 28. oktober kl. 1800
(emne ikke klart)

Tirsdag 25. november kl.1800
Hovedtema blir «Slepeberedskap i Arktis». Olaf, Knut Charles og Finn deltar i et arbeidsmøte i regi av Kystverket og Marintek og vil orientere medlemsmøtet om hva som ble tatt opp der. Alle medlemsmøter i skipperstua

Lørdag 13. desember er det årsmøte og julebord.

Årsmøtet finner sted lørdag 13. desember kl.1800. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes inn til styret så tidlig som mulig.  Valgkomite er Torstein Myhre (leder) Jørn Inge Enoksen og Jan Kåre Hansen. På valg i år er Per-Kr. Langaune og Knut Karlsen samt varamedlemmene. Undertegnede har bedt om avløsning etter mange år i styret. Valgkomiteen kan kontaktes for forslag til nye styremedlemmer. Julebordet starter tradisjonen tro kl.2000 etter årsmøtet. Medlemmer med følge er hjertelig velkommen. Menyen blir «erter, kjøtt og flesk», med marsipankake og kaffe aveq til dessert. Ellers vanlig opplegg. Vi kjører også det vanlige lotteriet, så greit om dere tar med litt kontanter. Ellers ingen egenandeler på julebordet.  På grunn av innkjøp og tilbereding av mat og drikke er det viktig at vi vet hvor mange deltakere vi blir på julebordet. Påmelding til Dag Einar Andersen dageian@online.no  tlf. 958 90233 eller undertegnede Per-Kr Langaune pkr-l@online.no  tlf. 950 67878 innen 7. desember. Håper vi ser mange av dere både på årsmøtet og julebordet. Vær gjerne tidlig ute med påmelding slik at vi i styret slipper å «mase», det gjør det lettere for arrangørene. VelkommenTirsdag 28. januar kl.1800 i Tromsdalshavna.
Innleder blir Kjell Knudsen fra BarentsWatch, han tar med seg en fra meteorologisk institutt.

De jobber med nye maritime bruksområder, der de vurderer muligheter for å koble opplysninger direkte inn i fartøyenes Ecdissystemer. Her ønsker de synspunkter fra brukergruppene (oss). BarentsWatch ble åpnet for om lag et år siden og har sitt hovedkontor på Framsenteret i Tromsø.
 
På deres hjemmeside står det blant annet: BarentsWatch tar pulsen på kyst- og havområdene, og gir deg en unik oversikt over aktivitet og kunnskap. Kunnskap du kan ta til deg. Kunnskap du kan bruke. Kunnskap du kan dele. BarentsWatch er en arena for utvikling for deg som har interesse for, eller er bruker av hav- og kystområdene. BarentsWatch vil gjennom dynamiske karttjenester og sanntidsinformasjon:

•Tilby en unik kunnskapsoversikt
•Holde deg oppdatert på det som skjer i områdene
•Gi deg underlag for beslutninger
•Gi deg tilgang til offentlige data og tjenester knyttet til kyst- og havområdene i nord
•Gi deg mulighet til å kombinere kvalitetssikret offisiell informasjon og kartbaserte tjenester på en ny måte
•Stadig utvikle nyttige tjenester
•Legge til rette for at du selv kan ta del i utviklingen av portalenAktiviteter i 2013:                       
Tirsdag 26. november kl. 1800:
Tema på dette møtet tenker vi blir den nye Polarcoden. Den betinger en del nye kurs for de som skal operere i nordområdene (polare områder). Med stadig økende aktivitet nord i Barentshavet kan mange bli berørt av coden. Vi prøver å få en fra myndighetene til å si noe om polarcoden.
 
Lørdag 14. desember: Årsmøte og julebord.
Årsmøte starter kl. 1800, Julebordet kl. 2000 med tradisjonen tro erter, kjøtt og flesk. Det sendes ut eget skriv i forkant med påmeldingsfrist ogandre relevante opplysninger.


Tirsdag 29. oktober kl. 1800:
Vi prøver å få en fra losvesenet til å komme for en prat/diskusjon vedrørende praksisen med farledsbevis både for norskekysten og også det nyinnførte systemet på Svalbard. Mange av medlemmene har høstet erfaringer som forteller at det kan være på plass med en del justeringer av praksisen.

Tirsdag 29. januar 2013 kl. 1800 
Paul Davies Troms Offshore. 
Foredraget reflekterer rundt de utfordringer som generasjon x og y (dagen unge) stiller til utøvelse av ledelse ombord– og hvordan dette krever at skipsledelsen håndterer dagens medarbeidere på en annen måte enn for 20-30 år siden. 
Hovedvekten av foredraget går på ledelse utfordringer og endringer i ledelse stil – som følge av samfunnsendringer og kravstore ungdommer.                                                                  

Tirsdag 26. februar 2013 kl. 1800
På medlemsmøtet vil vi ta vi opp  følgende interne saker:


  • NSOFs avstemning angående forhandling med LO om eventuelt medlemskap.
  • Vi ser på hvilke muligheter vi har til å påvirke beslutningen om drift av nytt isgående forskningsfartøy. Slik det ser ut nå  vil en stor del av driften skje fra Bergen.
  • Hva med oljeaktivitet på Olavsvern?
  • Vi tar ei meningsutveksling om vår nye nettside, og hvordan vi ønsker den framover.
  • Kassereren gir oss litt info om utviklingen av fondet vårt.


Dersom det er flere saker dere ønsker tatt opp er det bare å melde fra til Styreleder Per Kristian Langaune.
 
Tirsdag 30. april 2013 kl.1800 i Skipperstua 
Kaptein i Hurtigruten Jon Olaf Klodiussen kommer og gir oss et innblikk i den vonde prosessen i forbindelse med oppsigelsessaken han har vært gjennom. Jon Olaf ble sagt opp fra stillingen som kaptein i Hurtigruten ASA i februar 2011. Drøyt to år senere ble oppsigelsen erkjent ugyldig i lagmannsretten, Hurtigruten anket så saken til Høyesterett, men ble avvist. Jon Olaf er i dag tilbake i sin gamle jobb i Hurtigruten..     

Tirsdag 06. juni 2013 kl. 1800: 
Årets kobbekjøttmiddag!
Påmelding til Dag Einar, mobil  958 90 233 eller e.post dageian@online.no innen 30.mai.

Tirsdag 25. juni 2013 kl. 16.30 - 19.30 - Medlemsmøte Båthavna, Tromsdalen
Tema:
Erfaringer med drift og operasjoner i nordområdene. Møte starter med korte innlegg på mellom 5 -10 min. Deltakerne gis også muligheter til å fortelle om egne erfaringer.

Se hele agenda:


Har du ønsker og/eller forslag om tema for medlemsmøtene er du hjertelig velkommen til å sende disse inn til post@tromsøskipperforening.no .