-

Artikler

På disse sidene vil vi publisere artikler som Tromsø Skipperforening har vært delaktig i.

Artikkel i avisen iTromsø 19. november 2015


Tromsø Skipperforening ser med bekymring på Forsvarssjefens fagmilitære råd og deres forslag om å flytte Kystvakta fra Sortland til Bergen. Leder i Tromsø Skipperforening har på vegne av foreningen skrevet et innlegg i avisen I Tromsø. Les hele artikkelen her.

Les artikkelen her. 
Artikkel i avisen iTromsø 15. april 2014
"Vil heller styrke maritim utdanning"
Tromsø Skipperforening v/leder Per Kr. Langaune har i avisa iTromsø 10.04.14 et innlegg med overskriften «Usikkerhet truer maritim utdanning». I artikkel under kan du lese om hva fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V) har å si om saken.

Artikkel i avisen iTromsø 10. april 2014
"Usikkerhet truer maritim utdanning"
Tromsø Skipperforening ser med stor bekymring på det politiske løpet Troms fylkeskommune har lagt til grunn, for en tiltenkt flytting av Tromsø maritime skole. Les mer i artikkelen Av Per-Kr Langaune, leder Tromsø skipperforening, for Tromsø skipperforenings maritimt utdanningsutvalg. 
Pressemelding, 22.04.2013:
Haster å få på plass rammene for skipsfart i Arktis

Det dramatiske omfanget av issmelting i Polhavet gjør at det haster med å få på plass rammer for sikker, miljøvennlig og effektiv skipstrafikk i Arktis. Det er gjennom å møte utfordringene at vi skaper grunnlag for å utnytte mulighetene. Dette var konklusjonen i en rapport utenriksministeren i dag mottok om hvordan økt skipsfart i Arktis påvirker norske interesser.

- Rapporten øker kunnskapen om muligheter og utfordringer i nord på et område der Norge har verdensledende kompetanse og sterke interesser. At isen smelter er et alvorlig resultat av klimaendringer. Samtidig blir det enda viktigere å legge til rette for at sjøtransport og maritim næringsvirksomhet i nord foregår på en sikker og miljøvennlig måte. Regjeringen vil nå gå nøye gjennom rapportens anbefalinger, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Faggruppen ble nedsatt i 2012 som en oppfølging av regjeringens melding til Stortinget om nordområdene. Gruppen har vurdert norske interesser fra et nærings-, miljø- og utenrikspolitisk perspektiv. Rapporten konkluderer med at Polhavet i dag ikke er tilrettelagt for å ta imot en stor trafikkøkning. En eventuell ulykke vil ha store negative konsekvenser for miljøet og kan stoppe framtidig næringsaktivitet. Rapporten anbefaler at Norge leder an i innsatsen for å møte utfordringene, blant annet ved å arbeide for regelverk, infrastruktur og beredskap.

- Vi må håndtere de betydelige mulighetene som finnes i nord og de konkrete utfordringene vi ser, med vår spesielle kompetanse og erfaring. Norge har de beste forutsetninger for å ta en lederrolle i dette og, etter faggruppens syn, også en forpliktelse, sa faggruppens leder Johan Nic. Vold ved overrekkelsen av rapporten.


Hva med den maritime driften av det nye isgående forskningsfartøyet?
På tross av et tilsynelatende positivt svar fra Jan Gunnar Winther og Øystein Mikelborg i NP er vi av den klare mening at ansvaret for den maritime driften av det nye isgående forskningsfartøyet blir i Bergen og ikke i Tromsø. Hva kan vi gjøre for å hindre det?”
I januar ble disse artiklene publisert i avisen "iTromsø".