-

Styret 2016

På siste årsmøte ble følgende styre valgt:  

  • Leder: Olaf Eriksen
  • Nestleder: Kurt Steinar Bendiksen
  • Sekretær:Charles Arnfinsen 
  • Kasserer: Finn Karlsen
  • Styremedlem:Dag Einar Andersen
  • Styremedlem: Odd Arne Hermansen
  • Styremedlem:Karl Olav Pettersen
  • Varamedlem: Pål Jensen
  • Varamedlem: Stein Arild Svendsen
  • Varamedlem: Knut Charles Olsen